Network Menu

Styrelsen

SWEA Hong Kongs styrelse 2016

Styrelsen hör gärna från dig, skicka ett email till sweahongkong(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.

 

Ordförande: Tina Täck

Vice Ordförande: Catarina Bygge

Sekreterare: Christina Nylund

Kassör: Sara Sundberg

Medlemsansvarig: Matilda Regnér

Publikationsansvarig: Lena Löfling

Programgruppsansvarig: Camilla Porling

Suppleant: Pernilla Bergqvist

Suppleant: Annika Eriksson

 

Programgruppen:

Camilla Porling

Anna Ritter

Anna Zachrisson