Network Menu

Styrelsen

SWEA Hong Kongs styrelse 2016

Styrelsen hör gärna från dig, skicka ett email till sweahongkong(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.

 

Ordförande: Tina Täck

Vice Ordförande: Catarina Bygge

Sekreterare: Christina Nylund

Kassör: Sara Sundberg

Medlemsansvarig: Lisa Colldén Hemberg

Publikationsansvarig: Lena Löfling

Programgruppsansvarig: Linda Karlsson Engdahl

Suppleant: Pernilla Bergqvist

Suppleant: Annika Eriksson

 

Programgruppen:

Linda Karlsson Engdahl

Lisa Colldén Hemberg

Eva Lawton Möller

Eva Danielsson

Anna Zachrisson

Jessica Hamreteg

Publikationsgruppen:

Lena Löfling (ansvarig)

Helén von Zweigbergk