Årsmöte 2024

Varmt välkommen till SWEA Hong Kongs årsmöte som kommer att hållas onsdagen den 28 februari 2024 kl. 19.00 på det svenska generalkonsulatet!

Fullständig adress och annan information finns i den kallelse som skickats via e-post. Om du INTE fått kallelsen och övriga handlingar i din inbox och vill ha dem, mejla hongkong@swea.org så skickar vi dem.
Anmäl ditt deltagande i årsmötet via mail till hongkong@swea.org eller på Facebook, senast den 26 februari.

För att kunna vara med och rösta på mötet  måste man ha erlagt sin årsavgift Kanske har du redan betalt årets avgift? Om inte, hoppas vi att du vill bli medlem. Medlemsavgiften för 2024 är 400 HKD, se mail med kallelse till årsmötet för betalningsinstruktioner! Kom ihåg att mejla kassören hongkong.treasurer@swea.org
* ditt namn
* vilket datum som betalningen är gjord.

Det går också bra att betala medlemsavgiften kontant på årsmötet. Vi uppskattar då om du har jämna pengar.

Hoppas att vi ses!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen SWEA Hong Kong