Hong Kong

SWEA

SWEA är ett nätverk för svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands och har ca 7500 medlemmar över hela världen. I Hongkong har vi ca 40 medlemmar. SWEA främjar svenska språket och sprida svensk kultur och svenska traditioner. Hongkong…
Vill du också engagera dig i SWEA?

Kontakta oss på hongkong@swea.org