Network Menu

Om SWEA Hong Kong

SWEA Hong Kong bildades 1988 och är en ung och föränderlig avdelning där en stor del av medlemsbasen byts ut med några års mellanrum allteftersom medlemmar flyttar vidare någon annanstans i världen eller hem till Sverige.

Vi har i dagsläget runt 40 medlemmar – alla unga till sinnet även om det är ett stort spann vad gäller fysisk ålder. Likaså varierar våra medlemmars bakgrund, några bor utomlands för första gången, andra har bott i Hongkong i många år, många har barn, medan några lever singelliv, en del jobbar jättemycket, andra lite mindre eller inte alls. Denna smältdegel av människor är vi många sweor som uppskattar!

Fokus ligger på det sociala där vi regelbundet träffas för fika, luncher och olika evenemang. Den mest populära aktiviteten är våra tisdagshajker där vi tillsammans utforskar Hongkongs fantastiska natur. De senaste två åren har vi varit begränsade av olika restriktioner men hoppas kunna komma tillbaka till ett någorlunda normalt program under hösten. Föreläsningar, karriärseminarium och stadsvandringar finns med som förslag för kommande aktiviteter och självklart även middag och aw.

Vi uppmärksammar svenska högtider och samarbetar med övriga svenska organisationer på plats i Hong Kong vad gäller till exempel luciafirande och midsommar. SWEAs aktiviteter drivs av de lokala medlemmarna och alla medlemmar är välkomna att bidra med förslag och att engagera sig.

Inbjudningar till aktiviteter och kommunikation mellan medlemmarna sker främst via våra Facebook-grupper; SWEA Hong Kong, och SWEA hiking Hong Kong

Ett årligt medlemskap 2021 kostar 600 HKD. Blir man ny medlem efter den 1 sep kostar medlemskapet för 2021 300 HKD. Likaså betalar medlemmar under 25 år 300 HKD per år.

Ordförande för SWEA Hong Kong är Anna Eling. Kontakta oss gärna på sweahongkong(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.