Network Menu

Styrelsen

SWEA Hong Kongs styrelse 2019

Styrelsen hör gärna från dig, skicka ett email till sweahongkong(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.

 

Ordförande: Karin Haqvinssson

Vice Ordförande: Elisabet Helander

Kassör: Emelie Wahlstedt

Sekreterare: Nina Pettersson Edéus

Medlemsansvarig: Lina Hedenberg

Kommunikationsansvarig: Lena Löfling

Professional ansvarig: Katarina Ivarsson

Programansvarig: Camilla Porling

Suppleant: Karin Eckerberg

Suppleant: Andrea Björsell

 

Programgruppen:
Camilla Porling
Anna Ritter
Nina Pettersson
Eva Ladeborn
Karin Haqvinsson

Publiceringsgruppen:
Lena Löfling
Andrea Björsell