Network Menu

Styrelsen SWEA HK

SWEA Hong Kongs styrelse 2021

Ordförande: Anna Eling

Vice Ordförande: Elisabet Helander

Sekreterare: Ardianë Humolli

Kassör: Emelie Wahlstedt

Medlemsansvarig: Marie Stolt

SWEA Professional ansvarig: Katarina Ivarsson

 

Är du intresserad av att gå med i styrelsen? Skicka ett email till sweahongkong(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.

 

Vakanta positioner:

Kommunikationsansvarig

Programansvarig

Suppleanter