Network Menu

Styrelsen

SWEA Hong Kongs styrelse 2020

Är du intresserad av att gå med i styrelsen? Skicka ett email till sweahongkong(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.

 

Ordförande: Anna Eling

Vice Ordförande: Elisabet Helander

Kassör: Emelie Wahlstedt

Medlemsansvarig: Lina Hedenberg

Publikationsansvarig: Anna Tjernberg

SWEA Professional ansvarig: Katarina Ivarsson

 

Vakanta positioner:

Programansvarig

Suppleanter

Sekreterare