Network Menu

Styrelsen

SWEA Hong Kongs styrelse 2018

Styrelsen hör gärna från dig, skicka ett email till sweahongkong(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.

 

Ordförande: Catarina Bygge

Vice Ordförande: Vakant

Sekreterare: Emma Noergaard

Kassör: Sara Sundberg

Medlemsansvarig: Eva Ladeborn

Publikationsansvarig: Lena Löfling

Programgruppsansvarig: Camilla Porling

Suppleant: Karin Eckerberg

Suppleant: Andrea Björsell

Suppleant: Anna Zachrisson

 

Programgruppen:
Camilla Porling
Anna Ritter
Nina Pettersson
Eva Ladeborn

Publiceringsgruppen:
Lena Löfling
Andrea Björsell